Thu hồi nhà công vụ sử dụng không đúng quy định

Nhà công vụ là một trong các điều nhức nhói khi bị lạm dụng. Vì vậy thu hồi nhà công vụ không sử dụng đúng qui định là một quyết định đúng.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay để đạt hiệu quả cao trong năm 2018, Chính phủ kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; từng bước thu hẹp phạm vi sử dụng nợ công.

Chính phủ cũng sẽ tiết kiệm triệt để kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước đối với các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; chi đoàn ra, đoàn vào. Triển khai đồng bộ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung và đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán xe công.

Chính phủ cũng đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công. Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng, trừ các công trình quan trọng quốc gia. Cùng đó là yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng quy định; tinh giản biên chế hành chính, dừng việc giao bổ sung biên chế…

Số liệu về công tác thanh tra, kiểm toán năm 2017 cho hay đã phát hiện vi phạm về kinh tế gần 68.000 tỉ đồng, hơn 17.500 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính gần 2.100 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc với 192 đối tượng.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã triển khai 257 cuộc kiểm toán; phát hiện, kiến nghị xử lý về tài chính gần 44.000 tỉ đồng; phát hiện thừa biên chế trong khu vực Nhà nước hơn 57.000 người…

Xem đầy đủ bài tại: Phải thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng quy định