Month: November 2018

Chiến tranh thương mại sẽ ra sao sau thất bại của phe ông Trump tại Hạ viện Mỹ

Cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 6 tháng 11 đã tạo ra những thay đổi đáng kể về cách Tổng thống Donald Trump có thể hoàn thành những mục tiêu chính trị trong nước, nhưng kết quả lại không có ý nghĩa nhiều đối với các chính sách thương mại của đất nước. […]

Read More